Нөхцөл ба нөхцөл

ТОЙМ

Энэ вэбсайтыг Boosterss ажиллуулдаг. Сайт даяар "бид", "бид" болон "бидний" гэсэн нэр томъёо нь Boosterss-ийг хэлдэг. Boosterss нь энд дурдсан бүх нөхцөл, болзол, бодлого, мэдэгдлүүдийг хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд хэрэглэгч танд энэ сайтаас авах боломжтой бүх мэдээлэл, хэрэгсэл, үйлчилгээг багтаасан энэхүү вэбсайтыг санал болгож байна. Манай сайтад зочилж,/эсвэл биднээс ямар нэгэн зүйл худалдаж авснаар, Та манай "Үйлчилгээ"-д хамрагдаж, энд дурдагдсан болон/эсвэл гипер линкээр авах боломжтой эдгээр нэмэлт нөхцөл, бодлогыг багтаасан дараах нөхцөл, болзлыг ("Үйлчилгээний нөхцөл", "Нөхцөл") дагаж мөрдөхөө зөвшөөрч байна. Эдгээр үйлчилгээний нөхцөл нь сайтын бүх хэрэглэгчид, үүнд зөвхөн хөтөч, борлуулагч, үйлчлүүлэгч, худалдаачин ба/эсвэл контентын хувь нэмэр оруулагч хэрэглэгчид хамаарна. Манай вэб сайтад нэвтрэх, ашиглахаасаа өмнө эдгээр үйлчилгээний нөхцөлийг анхааралтай уншина уу. Сайтын аль нэг хэсэгт нэвтэрч эсвэл ашигласнаар та эдгээр үйлчилгээний нөхцөлийг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна. Хэрэв та энэхүү гэрээний бүх нөхцөл, болзлыг зөвшөөрөхгүй бол вэбсайт руу нэвтрэх эсвэл ямар ч үйлчилгээг ашиглах боломжгүй. Хэрэв эдгээр үйлчилгээний нөхцөлийг санал болгож байгаа бол хүлээн авах нь эдгээр үйлчилгээний нөхцөлөөр тодорхой хязгаарлагдана.
Аливаа шинэ боломжууд, эсвэл хэрэгсэл нь одоогийн дэлгүүрт нэмж байгаа нь үйлчилгээний нөхцөл хамаарна. Та энэ хуудсан дээр ямар ч үед Үйлчилгээний нөхцөл хамгийн сүүлийн хувилбарыг шалгаж болно. Бид шинэчлэх өөрчлөх эсвэл манай вэб хуудас руу шинэчлэл ба / эсвэл өөрчлөлт зар байрлуулах замаар үйлчилгээний эдгээр нэр томъёоны ямар ч хэсгийг солих эрхтэй. Энэ өөрчлөлт нь үе үе энэ хуудсыг шалгах нь таны үүрэг юм. Таны үргэлжлүүлэн аливаа өөрчлөлтийн талаар илгээлтийн дараах вэб хуудсанд хэрэглээ болон хандалтын эдгээр өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрөх болж байна.
Манай дэлгүүр Shopify Inc. дээр байрладаг. Бид өөрсдийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ борлуулах боломжтой онлайн цахим худалдааны платформоор хангадаг.

 Хэсэг 1 - ONLINE STORE TERMS

Эдгээр үйлчилгээний нөхцөлийг зөвшөөрснөөр та оршин суугаа муж, муждаа насанд хүрсэн, эсвэл оршин суугаа муж, муждаа насанд хүрсэн гэдгээ илэрхийлж байгаа бөгөөд та бидэнд зөвшөөрлөө өгсөн болно. Насанд хүрээгүй хүмүүстээ энэ сайтыг ашиглахыг зөвшөөрнө үү. Та манай бүтээгдэхүүнийг хууль бус эсвэл зөвшөөрөлгүй зорилгоор ашиглахгүй, мөн Үйлчилгээг ашиглахдаа өөрийн харьяаллын хууль тогтоомжийг (зохиогчийн эрхийн тухай хууль гэх мэт) зөрчиж болохгүй. Та ямар ч хорхой, вирус эсвэл хор хөнөөлтэй кодыг дамжуулах ёсгүй. Аливаа Нөхцөлийг зөрчсөн эсвэл зөрчсөн нь таны үйлчилгээг шууд зогсооход хүргэнэ.

Хэсэг 2 - Ерөнхий нөхцлүүд

Бид ямар ч үед, ямар ч шалтгаанаар хэн нэгэнд үйлчилгээ үзүүлэхээс татгалзах эрхтэй. Таны агуулгыг (зээлийн картын мэдээллийг оруулаагүй) шифрлэгдээгүй шилжүүлж, (a) янз бүрийн сүлжээгээр дамжуулах; (б) холбох сүлжээ, төхөөрөмжүүдийн техникийн шаардлагад нийцүүлэх, дасан зохицох өөрчлөлт. Зээлийн картын мэдээлэл нь сүлжээгээр дамжих үед үргэлж шифрлэгдсэн байдаг. Та Үйлчилгээний аль нэг хэсгийг хуулбарлах, хуулбарлах, хуулбарлах, худалдах, дахин худалдах, ашиглахгүй байх, Үйлчилгээг ашиглах, Үйлчилгээнд хандах эсвэл түүгээр дамжуулан вэбсайт дээрх аливаа холбоо барихыг зөвшөөрч байна. Энэхүү үйлчилгээ нь бидний бичгээр өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр хийгдсэн болно. Энэхүү гэрээнд ашигласан гарчиг нь зөвхөн тав тухтай байдлыг хангах үүднээс оруулсан бөгөөд эдгээр нөхцөлийг хязгаарлахгүй эсвэл өөрөөр нөлөөлөхгүй.

ХЭСЭГ 3 - МЭДЭГДЭЛ, АВЛИГЫН НЭР ТОМЪЁО, МЭДЭЭЛЭЛ

Энэ сайтад байгаа мэдээлэл үнэн зөв биш, бүрэн гүйцэд эсвэл одоогийн байдлаар биш байвал бид хариуцлага хүлээхгүй. Энэ сайт дээрх материалыг зөвхөн ерөнхий мэдээлэлд зориулж өгсөн бөгөөд анхан шатны, илүү үнэн зөв, илүү бүрэн гүйцэд эсвэл илүү цаг үеийн мэдээллийн эх сурвалжаас зөвлөгөө авалгүйгээр шийдвэр гаргах цорын ганц үндэс суурь болгон ашиглах ёсгүй. Энэ сайтын материалд найдах нь таны эрсдэлд хамаарна. Энэ сайт нь тодорхой түүхэн мэдээллийг агуулж болно. Түүхэн мэдээлэл нь зайлшгүй биш бөгөөд зөвхөн танд лавлахад зориулагдсан болно. Бид энэ сайтын агуулгыг хүссэн үедээ өөрчлөх эрхтэй боловч манай сайт дээрх аливаа мэдээллийг шинэчлэх үүрэг байхгүй. Манай сайтын өөрчлөлтийг хянах нь таны үүрэг гэдгийг та хүлээн зөвшөөрч байна.

БҮЛЭГ 4 - ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ҮНЭТ ЦААСНЫ ҮНДЭСЛЭЛ

Манай бүтээгдэхүүний үнийг мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөх боломжтой. Бид ямар ч үед мэдэгдэлгүйгээр Үйлчилгээг (эсвэл түүний хэсэг, агуулгыг) өөрчлөх, зогсоох эрхтэй.
Үйлчилгээг өөрчлөх, үнийг өөрчлөх, түдгэлзүүлэх, зогсоох зэрэгт бид таны болон гуравдагч этгээдийн өмнө хариуцлага хүлээхгүй.

БҮЛЭГ 5 - БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮЙЛЧИЛГЭЭ (хэрэв байгаа бол)

Зарим бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг вэбсайтаар дамжуулан зөвхөн онлайнаар авах боломжтой. Эдгээр бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нь хязгаарлагдмал тоотой байж болох бөгөөд зөвхөн манай Буцаах бодлогын дагуу буцаах эсвэл солих боломжтой. Бид дэлгүүрт гарч буй бүтээгдэхүүнийхээ өнгө, зургийг аль болох үнэн зөв харуулахын тулд бүх хүчин чармайлтаа гаргасан. Бид таны компьютерийн дэлгэцийн аль ч өнгөний дэлгэц үнэн зөв байх болно гэдгийг баталж чадахгүй. Бид бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнийхээ борлуулалтыг аливаа хүн, газарзүйн бүс нутаг, харьяаллын дагуу хязгаарлах эрхтэй боловч үүрэг хүлээхгүй. Бид энэ эрхээ тохиолдол бүрээр ашиглаж болно. Бид санал болгож буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнийхээ хэмжээг хязгаарлах эрхтэй. Бүтээгдэхүүний бүх тодорхойлолт эсвэл бүтээгдэхүүний үнийг зөвхөн бидний үзэмжээр, хэзээ ч мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөх боломжтой. Бид ямар ч үед ямар ч бүтээгдэхүүнийг зогсоох эрхтэй. Энэ сайт дээр тавьсан аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний аливаа санал нь хориглосон тохиолдолд хүчингүй болно. Бид таны худалдан авсан эсвэл олж авсан аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, мэдээлэл, бусад материалын чанар таны хүлээлтэд нийцэх, эсвэл аливаа алдаатай байх баталгаа өгөхгүй. Үйлчилгээг засах болно.

БҮЛЭГ 6 - ҮНЭЛГЭЭ, БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН БАТАЛГАА

Таны бидэнтэй хийсэн аливаа захиалгыг бид татгалзах эрхтэй. Бид өөрсдийн үзэмжээр нэг хүнд, нэг өрх тутамд эсвэл нэг захиалгаар худалдаж авсан хэмжээг хязгаарлаж, цуцалж болно. Эдгээр хязгаарлалтууд нь үйлчлүүлэгчдийн дансаар эсвэл дор байрлуулсан захиалга, ижил зээлийн карт, / эсвэл ижил төлбөр тооцоо ба / эсвэл хүргэлтийн хаягийг ашигладаг захиалгыг багтааж болно. Захиалгад өөрчлөлт оруулах эсвэл цуцлах тохиолдолд захиалга өгөх үед ирүүлсэн имэйл болон / эсвэл төлбөр тооцоо хийх хаяг / утасны дугаартай холбоо барьж танд мэдэгдэхийг оролдож болно. Дилерүүд, борлуулагчид эсвэл дистрибьютерууд өөрсдийн гаргасан шийдвэрийн дагуу захиалга өгөхийг хязгаарлах, хориглох эрхтэй бөгөөд та манай дэлгүүрт хийгдсэн бүх худалдан авалтын одоогийн, бүрэн, үнэн зөв худалдан авалт, дансны мэдээллийг өгөхийг зөвшөөрч байна. Та өөрийн акаунт болон имэйлийн хаяг, зээлийн картын дугаар, хүчинтэй хугацаа зэрэг бусад мэдээллийг цаг алдалгүй шинэчлэхийг зөвшөөрч байгаа тул бид таны гүйлгээг хийж, шаардлагатай бол тантай холбоо барих боломжтой болно.
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл манай Буцаах бодлоготой танилцана уу.

Хэсэг 7 - Сонголт хийх хэрэгсэл

Бид танд хяналт тавьдаггүй, хяналт тавьдаггүй, оруулдаггүй гуравдагч талын хэрэгслүүдэд хандах эрх олгож болно. Бид ийм хэрэгслүүдэд ямар ч баталгаа, мэдэгдэл, нөхцөлгүйгээр "байгаагаар нь" болон "боломжтой" хандах боломжийг олгож байгааг та хүлээн зөвшөөрч байна. ямар ч төрлийн, ямар ч зөвшөөрөлгүй. Бид гуравдагч этгээдийн нэмэлт хэрэгслийг ашиглахтай холбоотой ямар ч хариуцлага хүлээхгүй. Сайтаар дамжуулан санал болгож буй нэмэлт хэрэгслийг ашиглах нь таны эрсдэл, өөрийн үзэмжээр хамаарах бөгөөд та үүнийг сайн мэдэж, зөвшөөрч байгаа эсэхээ баталгаажуулах ёстой. Холбогдох гуравдагч талын үйлчилгээ үзүүлэгч(үүд)-ээс ямар хэрэгслээр хангадаг болзол.
Мөн бид ирээдүйд, шинэ үйлчилгээ, / эсвэл шинж вэб хуудас (зэрэг шинэ арга хэрэгсэл, нөөц хувилбар) дамжуулан санал болгож болно. Ийм шинэ боломжууд болон / буюу үйлчилгээ нь үйлчилгээний эдгээр нөхцөл хамаарна.

Хэсэг 8 - Гурав дахь талуудын холбоос

Манай Үйлчилгээгээр дамжуулан авах боломжтой зарим контент, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд гуравдагч этгээдийн материалыг агуулж болно. Энэ сайт дээрх гуравдагч этгээдийн холбоосууд нь таныг бидэнтэй холбоогүй гуравдагч этгээдийн вэбсайт руу чиглүүлж болно. Бид агуулга, үнэн зөвийг шалгах, үнэлэх хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд гуравдагч этгээдийн материал, вэбсайт, гуравдагч этгээдийн бусад материал, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар ямар ч хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд хариуцлага хүлээхгүй.
Бид ямар нэгэн гуравдагч этгээдийн вэбсайттай холбоотой бараа, үйлчилгээ, нөөц, агуулга, эсвэл бусад аливаа ажил гүйлгээг худалдан авах буюу ашиглахтай холбоотой аливаа хор хохирол, хохирлыг бид хариуцахгүй болно. Гуравдагч этгээдийн бодлого, үйл ажиллагааны талаар анхааралтай судалж, ямар нэгэн хэлцэл хийхээсээ өмнө тэдгээрийг ойлгож байгаа эсэхийг шалгана уу. Гуравдагч этгээдийн бүтээгдэхүүнтэй холбоотой гомдол, нэхэмжлэл, санаа зовох зүйл эсвэл асуултыг гуравдагч этгээдэд чиглүүлэх ёстой.
 

Хэсэг 9 - USER COMMENTS, санал хүсэлт болон бусад илгээмжүүд

Хэрэв та бидний хүсэлтээр тодорхой тодорхой материал (жишээ нь уралдааны мэдүүлэг) илгээх эсвэл биднээс хүсэлтгүйгээр бүтээлч санаа, санал, санал, төлөвлөгөө болон бусад материалыг онлайнаар, цахим шуудангаар, шуудангаар эсвэл бусад хэлбэрээр илгээдэг. (хамтдаа, "сэтгэгдэл"), бид танд илгээсэн сэтгэгдлийг ямар ч үед хязгаарлалтгүйгээр засварлах, хуулах, нийтлэх, түгээх, орчуулах болон бусад хэрэгслээр ашиглахыг зөвшөөрч байна. Бид (1) аливаа тайлбарыг нууцлах; (2) аливаа тайлбарын нөхөн төлбөр төлөх; эсвэл (3) аливаа сэтгэгдэлд хариу өгөх. Бид өөрсдийн үзэмжээр хууль бус, доромжилсон, заналхийлсэн, гүтгэсэн, гүтгэсэн, садар самуун, садар самуун эсвэл өөр ямар нэгэн байдлаар эсэргүүцэх, хянах, засварлах, устгах үүрэг хүлээхгүй. аль нэг талын оюуны өмч эсвэл эдгээр Үйлчилгээний нөхцөлийг зөрчиж байна. Таны сэтгэгдэл нь зохиогчийн эрх, барааны тэмдэг, хувийн нууцлал, хувь хүний ​​болон бусад хувийн болон өмчийн эрх зэрэг гуравдагч этгээдийн аливаа эрхийг зөрчихгүй гэдгийг та хүлээн зөвшөөрч байна. Цаашлаад таны сэтгэгдэлд гүтгэлгийн шинжтэй, хууль бус, доромжилсон, садар самуун агуулгатай материал агуулаагүй, Үйлчилгээ эсвэл холбогдох вэбсайтын үйл ажиллагаанд ямар нэгэн байдлаар нөлөөлөх компьютерийн вирус болон бусад хортой програм агуулаагүй гэдгийг та хүлээн зөвшөөрч байна. Та хуурамч и-мэйл хаяг ашиглах, өөрийгөө бусдаас өөр хүн мэт дүр эсгэх, аливаа сэтгэгдлийн гарал үүслийн талаар биднийг болон гуравдагч этгээдийг төөрөгдүүлэхийг хориглоно. Та өөрийн бичсэн сэтгэгдэл, тэдгээрийн үнэн зөв байдлыг дангаараа хариуцна. Бид таны болон гуравдагч этгээдийн бичсэн сэтгэгдэлд ямар ч хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд ямар ч хариуцлага хүлээхгүй.

Хэсэг 10 - ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Дэлгүүрээр дамжуулан таны хувийн мэдээллийг илгээх нь манай Нууцлалын бодлогоор зохицуулагдана. Манай Нууцлалын бодлогыг харахын тулд.

ХЭСЭГ 11 - АЖИЛ, ГЭРЧИЛГЭЭ, ОРШИЛ

Заримдаа манай сайт эсвэл Үйлчилгээнд бүтээгдэхүүний тайлбар, үнэ, урамшуулал, санал, бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтийн хураамж, дамжин өнгөрөх хугацаа, олдоцтой холбоотой үсгийн алдаа, алдаа, орхигдуулсан мэдээлэл байж болно. Бид ямар ч үед урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр (захиалгаа өгсөний дараа ч) аливаа алдаа, алдаа, орхигдлыг засах, Үйлчилгээ эсвэл холбогдох вэбсайт дээрх аливаа мэдээлэл буруу байвал мэдээллийг өөрчлөх, шинэчлэх, захиалгыг цуцлах эрхтэй. .Бид хууль тогтоомжид зааснаас бусад тохиолдолд Үйлчилгээ эсвэл холбогдох вэбсайт дээрх мэдээллийг шинэчлэх, өөрчлөх, тодруулах үүрэг хүлээхгүй. Үйлчилгээ эсвэл холбогдох вэбсайт дээрх бүх мэдээллийг өөрчилсөн эсвэл шинэчилсэн гэдгийг харуулахын тулд ямар нэгэн шинэчлэлт эсвэл шинэчлэх огноог Үйлчилгээнд эсвэл холбогдох вэбсайтад оруулах ёсгүй.

 

БҮЛЭГ 12 - ХҮНИЙ ЭРХЭМЛЭХ

Үйлчилгээний Нөхцөл заасан бусад хориглох гадна, та сайтад буюу түүний агуулгыг хэрэглэхийг хориглоно: (а) аливаа хууль бус зорилгоор; (Б) хийх эсвэл ямар нэгэн хууль бус үйлдэл оролцох бусдыг шаардах байх; (В) олон улсын холбооны, аймаг, улсын дүрэм, журам, хууль тогтоомж, эсхүл орон нутгийн ёслолуудыг зөрчихгүй байх; (Г) халдахад эсвэл манай оюуны өмчийн эрх, бусдын оюуны өмчийн эрхийг зөрчсөн байх; (Д) зовоох, хүчирхийлэл, доромжлол, хор хохирол, нэр төрийг гутааж, доромжилсон, disparage, айлган сүрдүүлэх, эсвэл тэднийг ялгаварлан гадуурхах хүйс, бэлгийн чиг баримжаа, шашин шүтлэг, яс үндэс, арьсны өнгө, нас, үндэсний гарал үүсэл, эсвэл тахир дутуу үндэслэн, (Е) буруу ташаа мэдээлэл гаргаж өгөх; (Ё) оруулах, эсвэл вирус, хортой кодын бусад төрлийн буюу үйлчилгээний болон холбогдох вэб хуудас, бусад вэбсайтууд, эсвэл интернэтэд ажиллагааг буюу үйл ажиллагаа нөлөөлөх нь ямар нэгэн байдлаар хэрэглэж болно болно дамжуулах; (Ж) цуглуулах буюу бусдын хувийн мэдээллийг хянах; (З) спам, phish, Фарм, шалтаг, аалз, мөлхөж, эсвэл хусах байх; (И) ямар ч ичгүүргүй, эсвэл ёс суртахуунгүй зорилгоор; эсвэл (к) саад, эсвэл Үйлчилгээний болон холбогдох вэб хуудас, бусад вэбсайтууд, эсвэл интернетийн аюулгүй байдлын боломжуудыг тойрч байна. Бид албаны буюу хориглосон хэрэглээний ямар ч зөрчсөн аливаа холбогдох вэб хуудас нь таны хэрэглээг зогсоох эрхтэй.

БҮЛЭГ 13 - WARRANTIES-ийн тайлбар; ХАРИУЦЛАГЫН хязгаарлалт

Бид таны үйлчилгээг тасралтгүй, цаг тухайд нь, аюулгүй, алдаагүй ашиглах баталгаа өгөхгүй. Үйлчилгээг ашигласнаар гарч болох үр дүн үнэн зөв, найдвартай байх болно гэдгийг бид баталгаажуулахгүй. Бид танд мэдэгдэлгүйгээр тодорхой бус хугацаагаар үйлчилгээгээ хааяа устгаж эсвэл хүссэн үедээ цуцалж болно гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. Та уг үйлчилгээг ашиглах эсвэл ашиглах боломжгүй байх эрсдэлийг зөвхөн таны хариуцах болно гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. Үйлчилгээгээр дамжуулан танд хүргэж буй бүх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг (бидний тодорхой хэлснээс бусад тохиолдолд) "боломжтой" болон "боломжтой" байдлаар, ямар ч мэдэгдэл, баталгаа, нөхцөлгүйгээр, шууд эсвэл худалдах боломжтой, худалдаалагдах чанар, тодорхой зорилгод нийцэх байдал, бат бөх чанар, нэр хүнд, зөрчилгүй байх зэрэг бүх далд баталгаа эсвэл нөхцөлийг багтаасан далд утгатай. Ямар ч тохиолдолд Boosterss, манай захирлууд, албан тушаалтнууд, ажилчид, харьяа байгууллагууд, агентууд, гэрээт гүйцэтгэгчид, дадлагажигчид, ханган нийлүүлэгч, үйлчилгээ үзүүлэгч эсвэл тусгай зөвшөөрөл олгогч нь ямар нэгэн гэмтэл, алдагдал, нэхэмжлэл, аливаа шууд, шууд бус, санамсаргүй, шийтгэл, тусгай болон үр дагаварт учирсан хохирлыг хариуцах бөгөөд үүнд ямар ч хязгаарлалтгүйгээр алдагдсан ашиг, алдагдсан орлого, хадгаламжийн алдагдал, алдагдал орно. Гэрээнд үндэслэсэн өгөгдөл, солих зардал, түүнтэй адилтгах аливаа хохирол, зөрчил (хайхрамжгүй байдал гэх мэт), хатуу хариуцлага болон бусад тохиолдолд таны аль нэг үйлчилгээ эсвэл худалдан авсан бүтээгдэхүүнийг ашигласнаас үүдэн гарсан хохирол. үйлчилгээ, эсвэл таны үйлчилгээ эсвэл аливаа бүтээгдэхүүнийг ашиглахтай холбоотой аливаа нэхэмжлэл, үүнд аливаа агуулгын алдаа, дутагдал, эсхүл аливаа төрлийн алдагдал, гэмтэл зэрэг, гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй. Үйлчилгээг ашиглах, эсвэл үйлчилгээгээр дамжуулан нийтэлсэн, дамжуулсан эсвэл өөр хэлбэрээр ашиглах боломжтой контент (эсвэл бүтээгдэхүүн) -ийг боломжийн талаар зөвлөсөн ч гэсэн. Зарим муж улсууд эсвэл хууль тогтоомжид учирсан болон санамсаргүй хохирлын хариуцлагыг хасах буюу хязгаарлахыг зөвшөөрдөггүй тул ийм муж эсвэл харьяаллын дагуу бидний хариуцлага хуулиар зөвшөөрөгдсөн дээд хэмжээгээр хязгаарлагдана.

БҮЛЭГ 14 - ТОДОРХОЙЛОЛТ

Та Boosterss болон манай эцэг эх, охин компани, хараат компаниуд, түншүүд, албан тушаалтнууд, захирлууд, агентууд, гэрээт гүйцэтгэгчид, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид, үйлчилгээ үзүүлэгчид, туслан гүйцэтгэгчид, ханган нийлүүлэгчид, дадлагажигчид болон ажилчдыг аливаа нэхэмжлэл, шаардлага, түүний дотор үндэслэл бүхий шаардлагаас гэм хоргүйгээр нөхөн төлүүлэх, хамгаалах, хор хөнөөлгүй байлгахыг зөвшөөрч байна. Эдгээр Үйлчилгээний Нөхцөл, тэдгээрийн хавсаргасан баримт бичгийг зөрчсөн, эсхүл аливаа хууль тогтоомж, гуравдагч этгээдийн эрхийг зөрчсөний улмаас аливаа гуравдагч этгээдийн төлсөн өмгөөлөгчийн төлбөр.

Хэсэг 15 - Нийцэлгүй байдал

Үйлчилгээний эдгээр нэр томъёоны аль нэг заалт, хууль бус хүчин төгөлдөр бус буюу хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж тодорхойлсон тохиолдолд ийм заалт Гэсэн хэдий ч холбогдох хуулиар зөвшөөрөгдсөн бүрэн дүүрэн хэмжээнд хүчин төгөлдөр байх болно, мөн албадлагын бус хэсэг нь эдгээр нэр томъёоны чангаруулах хэрэгтэй гэж тооцно үйлчилгээ, ийм шийдвэр нь бусад үлдсэн заалтыг хүчин төгөлдөр болон хэрэгжих хөндөхгүй.

Хэсэг 16 - Дуусгавар болгох

Цуцлах өдрөөс өмнө талуудын хүлээх үүрэг, хариуцлага нь энэхүү гэрээг бүх зорилгоор цуцалсны дараа ч хадгалагдах болно. Эдгээр үйлчилгээний нөхцөл нь та эсвэл бидний аль аль нь цуцлаагүй л бол хүчинтэй байна. Та манай үйлчилгээг цаашид ашиглахыг хүсэхгүй байгаа, эсвэл манай сайтыг ашиглахаа больсон тухайгаа мэдэгдэх замаар эдгээр Үйлчилгээний нөхцөлийг хэдийд ч цуцалж болно.Хэрэв бидний дүгнэлтээр та бүтэлгүйтсэн, эсхүл бид таныг бүтэлгүйтсэн гэж сэжиглэж байгаа бол дараах дүрмийг дагаж мөрдөнө үү. эдгээр Үйлчилгээний Нөхцөлүүдийн аливаа нөхцөл, заалтыг бид мөн ямар ч үед мэдэгдэлгүйгээр цуцалж болох бөгөөд та цуцлах өдрийг хүртэл төлөх ёстой бүх төлбөрийг хариуцах болно; ба/эсвэл үүний дагуу таныг манай үйлчилгээнд (эсвэл тэдгээрийн аль нэг хэсэгт) хандахаас татгалзаж болно.

БҮЛЭГ 17 - БҮРДҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ

Бид эдгээр үйлчилгээний нөхцөлийн аливаа эрх, заалтыг хэрэгжүүлээгүй эсвэл хэрэгжүүлээгүй нь уг эрх, заалтаас татгалзсан гэсэн үг биш юм. Эдгээр үйлчилгээний нөхцөл, бидний энэ сайт дээр эсвэл үйлчилгээний талаар нийтэлсэн аливаа бодлого, үйл ажиллагааны дүрэм. Энэ нь та бид хоёрын хооронд байгуулсан гэрээ, ойлголцлыг бүхэлд нь бүрдүүлдэг бөгөөд таны үйлчилгээний ашиглалтыг зохицуулдаг бөгөөд энэ нь та болон бидний хооронд амаар болон бичгээр хийгдсэн аливаа гэрээ, хэлцэл, саналуудыг орлоно. Үйлчилгээний нөхцөл).Эдгээр Үйлчилгээний Нөхцөлийг тайлбарлах явцад гарсан аливаа хоёрдмол утга санааг боловсруулж буй талын эсрэг тайлбарлаж болохгүй.

ХЭСЭГ 18 - АЖИЛЛАГААНДУГААР БҮЛЭГ

Та энэ хуудсанд ямар ч үед Үйлчилгээний нөхцөл хамгийн сүүлийн хувилбарыг шалгаж болно.
Бид эрх нь бидний цорын ганц үзэмжээр, шинэчлэх өөрчлөх эсвэл манай вэб хуудас руу шинэчлэл, өөрчлөлтийг зар байрлуулах замаар үйлчилгээний эдгээр нэр томъёоны ямар ч хэсгийг солих эзэмшинэ. Энэ өөрчлөлт нь үе үе манай вэб сайтад шалгаж нь таны үүрэг юм. Үйлчилгээний эдгээр нөхцлийг аливаа өөрчлөлтийн талаар илгээлтийн дараах манай вэб хуудас руу нэвтрэх эсвэл албаны буюу Таны үргэлжлүүлэн ашиглах нь эдгээр өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрөх болж байна.

БҮЛЭГ 19 Би гааль, татвар ногдуулах уу?

Манай сайтад үзүүлсэн үнэ нь ам.доллараар татвараас чөлөөлөгддөг тул та захиалгаа хүлээн авсны дараа татвар, хураамжийг төлөх үүрэгтэй. Таны захиалгыг орон нутгийн гаалийн газраас тогтоосон эцсийн цэгт хүргэсний дараа импортын татвар, хураамж болон холбогдох гаалийн хураамжийг авч болно. Эдгээр төлбөр, татварыг төлөх нь таны үүрэг бөгөөд бид хариуцахгүй. Танай улсын гаалийн газраас саатал гарсан тохиолдолд бид хариуцлага хүлээхгүй. Төлбөрийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл харьяа гаалийн газартай холбогдоно уу.

БҮЛЭГ 20 - ХОЛБОО БАРИХ МЭДЭЭ

Үйлчилгээний нөхцлийн талаархи асуултуудыг бидэнд илгээнэ үү service@boosterss.com