Үйлчилгээний нөхцөл

ТОЙМ

Энэ вэбсайтыг Booster ажиллуулдаг. Сайт даяар "бид", "бид" болон "бидний" гэсэн нэр томъёо нь Booster-ийг хэлдэг. Booster нь энд дурдсан бүх нөхцөл, болзол, бодлого, мэдэгдлийг хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд хэрэглэгч танд энэ сайтаас авах боломжтой бүх мэдээлэл, хэрэгсэл, үйлчилгээг багтаасан энэхүү вэбсайтыг санал болгож байна. Манай сайтад зочилж,/эсвэл биднээс ямар нэгэн зүйл худалдаж авснаар та манай "Үйлчилгээ"-д хамрагдаж, дараах нөхцөл, болзлыг ("Үйлчилгээний нөхцөл", "Нөхцөл") дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна, үүнд эдгээр нэмэлт нөхцөл, бодлого орно. энд иш татсан ба/эсвэл гипер холбоосоор авах боломжтой. Эдгээр үйлчилгээний нөхцөл нь сайтын бүх хэрэглэгчдэд хамаарах бөгөөд үүнд зөвхөн хөтөч, борлуулагч, үйлчлүүлэгч, худалдаачин, контентын хувь нэмэр оруулагч зэрэг хэрэглэгчид хамаарна. Манай вэб сайтад нэвтрэх буюу ашиглахаасаа өмнө эдгээр үйлчилгээний нөхцөлийг анхааралтай уншина уу. Сайтын аль нэг хэсэгт нэвтэрч эсвэл ашигласнаар та эдгээр үйлчилгээний нөхцөлийг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна. Хэрэв та энэхүү гэрээний бүх нөхцөл, болзлыг зөвшөөрөхгүй бол вэбсайт руу нэвтрэх эсвэл ямар ч үйлчилгээг ашиглах боломжгүй. Хэрэв эдгээр үйлчилгээний нөхцөлийг санал гэж үзвэл хүлээн авах нь эдгээр үйлчилгээний нөхцөлөөр тодорхой хязгаарлагдана.
Одоогийн дэлгүүрт нэмэгдсэн аливаа шинэ функц, хэрэгсэл нь Үйлчилгээний Нөхцөлд хамаарна. Та энэ хуудаснаас хүссэн үедээ үйлчилгээний нөхцлийн хамгийн сүүлийн хувилбартай танилцах боломжтой. Бид вэбсайтдаа шинэчлэлт болон/эсвэл өөрчлөлт оруулах замаар эдгээр үйлчилгээний нөхцлийн аль нэг хэсгийг шинэчлэх, өөрчлөх, солих эрхтэй. Энэ хуудсыг үе үе шалгаж байх нь таны үүрэг хариуцлага юм. Аливаа өөрчлөлтийг нийтлэсний дараа таны вэбсайтыг үргэлжлүүлэн ашиглах буюу хандах нь эдгээр өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрч байна гэсэн үг.
Манай дэлгүүр Shopify Inc дээр байрладаг. Тэдгээр нь танд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ танд борлуулах боломжийг олгодог онлайн цахим худалдааны платформоор хангадаг.

 Хэсэг 1 - ONLINE STORE TERMS

Эдгээр үйлчилгээний нөхцөлийг зөвшөөрснөөр та оршин суугаа муж, муждаа насанд хүрсэн, эсвэл оршин суугаа муж, муждаа насанд хүрсэн гэдгээ илэрхийлж байгаа бөгөөд та бидэнд зөвшөөрлөө өгсөн болно. Насанд хүрээгүй хүмүүст энэ сайтыг ашиглахыг зөвшөөрнө үү. Та манай бүтээгдэхүүнийг ямар нэгэн хууль бус эсвэл зөвшөөрөлгүй зорилгоор ашиглахгүй, мөн Үйлчилгээг ашиглахдаа өөрийн харьяалагдах хууль тогтоомжийг (зохиогчийн эрхийн тухай хууль орно, гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй) зөрчиж болохгүй. Та хорхой, вирус эсвэл хор хөнөөлтэй кодыг дамжуулах ёсгүй. Нөхцөлүүдийн аль нэгийг зөрчсөн эсвэл зөрчсөн нь таны үйлчилгээг шууд зогсооход хүргэнэ.

Хэсэг 2 - Ерөнхий нөхцлүүд

Бид ямар ч үед ямар ч шалтгаанаар хэн нэгэнд үйлчлэхээс татгалзах эрхтэй. Таны агуулгыг (зээлийн картын мэдээллийг оруулаагүй) шифрлэлтгүйгээр шилжүүлж, (a) янз бүрийн сүлжээгээр дамжуулж болно гэдгийг та ойлгож байна; (б) холбох сүлжээ, төхөөрөмжүүдийн техникийн шаардлагад нийцүүлэх, дасан зохицох өөрчлөлт. Сүлжээгээр дамжуулах үед зээлийн картын мэдээлэл үргэлж шифрлэгдсэн байдаг. Та биднээс шууд бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр Үйлчилгээний аль нэг хэсгийг хуулбарлах, хуулбарлах, хуулбарлах, худалдах, дахин худалдах, ашиглахгүй байх, Үйлчилгээг ашиглах, Үйлчилгээнд хандах, үйлчилгээ үзүүлж буй вэб сайтын аливаа холбоо барихыг зөвшөөрч байна. . Энэхүү гэрээнд ашигласан гарчиг нь зөвхөн тав тухтай байдлыг хангах үүднээс оруулсан бөгөөд эдгээр нөхцөлийг хязгаарлахгүй эсвэл өөрөөр нөлөөлөхгүй.

3 ХЭСЭГ - МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭЛ, ХЭРЭГСЭЛ, ХУГАЦАА

Энэ сайтад байгаа мэдээлэл нь үнэн зөв, бүрэн гүйцэд эсвэл одоогийн байдлаар биш байвал бид хариуцлага хүлээхгүй. Энэ сайт дээрх материалыг зөвхөн ерөнхий мэдээлэлд зориулж өгсөн бөгөөд анхан шатны, илүү үнэн зөв, илүү бүрэн гүйцэд, цаг тухайд нь мэдээллийн эх сурвалжаас зөвлөгөө авалгүйгээр шийдвэр гаргах цорын ганц үндэс суурь болж болохгүй. Энэ сайт дээрх материалд найдах нь таны эрсдэлд хамаарна. Энэ сайт нь тодорхой түүхэн мэдээллийг агуулж болно. Түүхэн мэдээлэл нь зайлшгүй биш бөгөөд зөвхөн танд лавлахад зориулагдсан болно. Бид энэ сайтын агуулгыг хүссэн үедээ өөрчлөх эрхтэй боловч манай сайт дээрх аливаа мэдээллийг шинэчлэх үүрэг байхгүй. Манай сайтын өөрчлөлтийг хянах нь таны үүрэг гэдгийг та хүлээн зөвшөөрч байна.

БҮЛЭГ 4 - ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ҮНЭТ ЦААСНЫ ҮНДЭСЛЭЛ

Манай бүтээгдэхүүний үнийг мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөх боломжтой. Бид ямар ч үед мэдэгдэлгүйгээр Үйлчилгээг (эсвэл түүний хэсэг, агуулгыг) өөрчлөх, зогсоох эрхтэй.
Үйлчилгээг өөрчлөх, үнийн өөрчлөлт, түдгэлзүүлэх, зогсоох зэрэгт бид болон та гуравдагч этгээдийн өмнө хариуцлага хүлээхгүй.

БҮЛЭГ 5 - БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮЙЛЧИЛГЭЭ (хэрэв байгаа бол)

Зарим бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг вэбсайтаар дамжуулан зөвхөн онлайнаар авах боломжтой. Эдгээр бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нь хязгаарлагдмал тоо хэмжээтэй байж болох бөгөөд зөвхөн манай Буцаах бодлогын дагуу буцаах эсвэл солих боломжтой. Дэлгүүрт гарч буй бүтээгдэхүүнийхээ өнгө, дүрсийг аль болох нарийвчлалтай харуулахын тулд бид бүх хүчин чармайлтаа гаргасан. Таны компьютерийн дэлгэцийн аль ч өнгө нь үнэн зөв байх болно гэдгийг бид баталж чадахгүй. Бид бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнийхээ борлуулалтыг аливаа хүн, газарзүйн бүс нутаг, харьяаллын дагуу хязгаарлах эрхтэй боловч үүрэг хүлээхгүй. Бид энэ эрхээ тохиолдол бүрээр ашиглаж болно. Бид санал болгож буй аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний тоо хэмжээг хязгаарлах эрхтэй. Бүтээгдэхүүний бүх тодорхойлолт эсвэл бүтээгдэхүүний үнийг бидний үзэмжээр ямар ч үед мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөх боломжтой. Бид ямар ч үед ямар ч бүтээгдэхүүнийг зогсоох эрхтэй. Энэ сайт дээр хийсэн аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний санал нь хориглосон тохиолдолд хүчингүй болно. Таны худалдан авсан эсвэл олж авсан аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, мэдээлэл болон бусад материалын чанар таны хүлээлтэд нийцэх эсвэл Үйлчилгээнд гарсан аливаа алдаа засч залруулах болно гэдгийг бид баталгаажуулахгүй.

БҮЛЭГ 6 - ҮНЭЛГЭЭ, БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН БАТАЛГАА

Бид таны захиалга өгөхөөс татгалзах эрхтэй. Бид зөвхөн өөрийн үзэмжээр нэг хүн, нэг өрх, эсвэл захиалгаар худалдаж авсан тоо хэмжээг хязгаарлах эсвэл цуцлах боломжтой. Эдгээр хязгаарлалтууд нь нэг хэрэглэгчийн данс, ижил кредит карт болон/эсвэл ижил тооцооны болон/эсвэл хүргэлтийн хаяг ашигласан захиалгаар хийгдсэн захиалга багтаж болно. Хэрэв бид захиалгыг өөрчлөх эсвэл цуцлах тохиолдолд захиалга хийх үед өгсөн цахим шуудан болон/эсвэл төлбөрийн хаяг/утасны дугаараар холбогдож танд мэдэгдэхийг оролдож болно. Бид дангаараа дилер, борлуулагчид эсвэл дистрибьютерийн гаргасан гэж үзсэн захиалгыг хязгаарлах эсвэл хориглох эрхтэй. Та манай дэлгүүрээс хийсэн бүх худалдан авалтын одоогийн, бүрэн бөгөөд үнэн зөв худалдан авалт болон дансны мэдээллийг өгөхийг зөвшөөрч байна. Бид таны гүйлгээг дуусгах, шаардлагатай үед тантай холбогдох боломжтой байхын тулд таны данс болон бусад мэдээлэл, түүний дотор имэйл хаяг, зээлийн картын дугаар, дуусах огноо зэргийг нэн даруй шинэчлэхийг зөвшөөрч байна.
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл манай Буцаах бодлоготой танилцана уу.

Хэсэг 7 - Сонголт хийх хэрэгсэл

Бид танд хяналт тавьдаггүй, хяналт, оролт байхгүй гуравдагч талын хэрэгслүүдэд хандах боломжийг олгож болно. Бид ямар ч баталгаа, мэдэгдэл, нөхцөлгүйгээр, ямар ч зөвшөөрөлгүйгээр ийм хэрэгсэлд "байгаагаар нь" болон "боломжтой" байдлаар хандах боломжийг олгож байгааг та хүлээн зөвшөөрч байна. Бид гуравдагч этгээдийн нэмэлт хэрэгслийг ашиглахтай холбоотой ямар ч хариуцлага хүлээхгүй. Сайтаар дамжуулан санал болгож буй нэмэлт хэрэгслийг ашиглах нь таны эрсдэл, өөрийн үзэмжээр хамаарах бөгөөд та холбогдох гуравдагч талын үйлчилгээ үзүүлэгч(үүд)-ийн хангасан хэрэгслүүдийн нөхцөлтэй танилцаж, зөвшөөрөх ёстой.
Мөн бид ирээдүйд, шинэ үйлчилгээ, / эсвэл шинж вэб хуудас (зэрэг шинэ арга хэрэгсэл, нөөц хувилбар) дамжуулан санал болгож болно. Ийм шинэ боломжууд болон / буюу үйлчилгээ нь үйлчилгээний эдгээр нөхцөл хамаарна.

Хэсэг 8 - Гурав дахь талуудын холбоос

Манай Үйлчилгээгээр дамжуулан авах боломжтой зарим контент, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд гуравдагч этгээдийн материалыг агуулж болно. Энэ сайт дээрх гуравдагч этгээдийн холбоосууд нь таныг бидэнтэй холбоогүй гуравдагч этгээдийн вэбсайт руу чиглүүлж болно. Бид контент, үнэн зөвийг шалгах, үнэлэх хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд гуравдагч этгээдийн материал, вэбсайт, гуравдагч этгээдийн бусад материал, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар ямар ч хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд хариуцлага хүлээхгүй.
Бид гуравдагч этгээдийн вэбсайттай холбоотой бараа, үйлчилгээ, нөөц, контент, бусад гүйлгээг худалдан авах, ашиглахтай холбоотой аливаа хохирол, хохирлыг хариуцахгүй. Аливаа гүйлгээ хийхээсээ өмнө гуравдагч этгээдийн бодлого, практикийг сайтар судалж, тэдгээрийг ойлгосон эсэхээ шалгана уу. Гуравдагч этгээдийн бүтээгдэхүүнтэй холбоотой гомдол, нэхэмжлэл, санаа зоволт, асуултыг гуравдагч этгээдэд чиглүүлэх ёстой.
 

9 ХЭСЭГ - АШИГЛАГЧ, САНАЛ, БУСАД САНАЛ

Хэрэв та бидний хүсэлтээр тодорхой тодорхой материал (жишээ нь уралдааны мэдүүлэг) илгээх эсвэл биднээс хүсэлтгүйгээр бүтээлч санаа, санал, санал, төлөвлөгөө болон бусад материалыг онлайнаар, цахим шуудангаар, шуудангаар эсвэл өөр хэлбэрээр илгээдэг бол ( хамтад нь, "сэтгэгдэл"), бид таны бидэнд илгээсэн сэтгэгдлийг ямар ч үед хязгаарлалтгүйгээр засварлах, хуулах, нийтлэх, түгээх, орчуулах болон бусад хэрэгслээр ашиглахыг зөвшөөрч байна. Бид (1) аливаа тайлбарыг нууцлах; (2) аливаа тайлбарт нөхөн төлбөр төлөх; эсвэл (3) аливаа сэтгэгдэлд хариу өгөх. Бид өөрсдийн үзэмжээр хууль бус, доромжилсон, заналхийлсэн, гүтгэсэн, гүтгэсэн, садар самуун, садар самуун эсвэл өөр ямар нэгэн байдлаар эсэргүүцсэн контентыг хянаж, засварлах, устгах үүрэг хүлээхгүй. эсвэл аль нэг талын оюуны өмч, эдгээр үйлчилгээний нөхцөлийг зөрчсөн. Таны сэтгэгдэл зохиогчийн эрх, барааны тэмдэг, хувийн нууцлал, хувийн шинж чанар, бусад хувийн болон өмчийн эрх зэрэг гуравдагч этгээдийн аливаа эрхийг зөрчихгүй гэдгийг та хүлээн зөвшөөрч байна. Цаашлаад таны сэтгэгдэлд гүтгэлэг, хууль бус, доромжилсон, садар самуун агуулгатай материал агуулаагүй, Үйлчилгээний үйл ажиллагаанд эсвэл холбогдох вэб сайтад ямар нэгэн байдлаар нөлөөлж болох компьютерийн вирус болон бусад хортой программ агуулаагүй гэдгийг та хүлээн зөвшөөрч байна. Та хуурамч и-мэйл хаяг ашиглах, өөрийгөө бусдаас өөр хүний ​​дүр эсгэх, аливаа сэтгэгдлийн гарал үүслийн талаар биднийг болон гуравдагч этгээдэд төөрөгдүүлэхийг хориглоно. Та өөрийн бичсэн сэтгэгдэл, тэдгээрийн үнэн зөв байдлыг дангаараа хариуцна. Бид таны болон гуравдагч этгээдийн бичсэн сэтгэгдэлд ямар ч хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд ямар ч хариуцлага хүлээхгүй.

Хэсэг 10 - ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Дэлгүүрээр дамжуулан таны хувийн мэдээллийг илгээх нь манай Нууцлалын бодлогоор зохицуулагдана. Манай Нууцлалын бодлогыг харахын тулд.

11-Р БҮЛЭГ - АЛДАА, БУРУУ, ҮГҮЙЛЭЛ

Заримдаа манай сайт эсвэл Үйлчилгээнд бүтээгдэхүүний тайлбар, үнэ, урамшуулал, санал, бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтийн хураамж, дамжин өнгөрөх хугацаа, олдоцтой холбоотой үсгийн алдаа, алдаа, орхигдуулсан мэдээлэл байж болно. Бид ямар ч үед урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр (захиалаа өгсөний дараа ч) аливаа алдаа, алдаа, дутагдлыг засах, Үйлчилгээ эсвэл холбогдох вэбсайт дээрх аливаа мэдээлэл буруу байвал мэдээллийг өөрчлөх, шинэчлэх, захиалгыг цуцлах эрхтэй. . Бид хууль тогтоомжид зааснаас бусад тохиолдолд Үйлчилгээ эсвэл холбогдох вэбсайт дээрх мэдээллийг шинэчлэх, өөрчлөх, тодруулах үүрэг хүлээхгүй, үүнд үнийн мэдээлэл оруулаад хязгаарлалтгүйгээр. Үйлчилгээ эсвэл холбогдох вэбсайт дээрх бүх мэдээллийг өөрчилсөн эсвэл шинэчилсэн гэдгийг харуулахын тулд Үйлчилгээнд эсвэл холбогдох вэб сайтад оруулсан шинэчлэлт, шинэчлэх огноог зааж өгөх ёсгүй.

 

БҮЛЭГ 12 - ХҮНИЙ ЭРХЭМЛЭХ

Үйлчилгээний Нөхцөл заасан бусад хориглох гадна, та сайтад буюу түүний агуулгыг хэрэглэхийг хориглоно: (а) аливаа хууль бус зорилгоор; (Б) хийх эсвэл ямар нэгэн хууль бус үйлдэл оролцох бусдыг шаардах байх; (В) олон улсын холбооны, аймаг, улсын дүрэм, журам, хууль тогтоомж, эсхүл орон нутгийн ёслолуудыг зөрчихгүй байх; (Г) халдахад эсвэл манай оюуны өмчийн эрх, бусдын оюуны өмчийн эрхийг зөрчсөн байх; (Д) зовоох, хүчирхийлэл, доромжлол, хор хохирол, нэр төрийг гутааж, доромжилсон, disparage, айлган сүрдүүлэх, эсвэл тэднийг ялгаварлан гадуурхах хүйс, бэлгийн чиг баримжаа, шашин шүтлэг, яс үндэс, арьсны өнгө, нас, үндэсний гарал үүсэл, эсвэл тахир дутуу үндэслэн, (Е) буруу ташаа мэдээлэл гаргаж өгөх; (Ё) оруулах, эсвэл вирус, хортой кодын бусад төрлийн буюу үйлчилгээний болон холбогдох вэб хуудас, бусад вэбсайтууд, эсвэл интернэтэд ажиллагааг буюу үйл ажиллагаа нөлөөлөх нь ямар нэгэн байдлаар хэрэглэж болно болно дамжуулах; (Ж) цуглуулах буюу бусдын хувийн мэдээллийг хянах; (З) спам, phish, Фарм, шалтаг, аалз, мөлхөж, эсвэл хусах байх; (И) ямар ч ичгүүргүй, эсвэл ёс суртахуунгүй зорилгоор; эсвэл (к) саад, эсвэл Үйлчилгээний болон холбогдох вэб хуудас, бусад вэбсайтууд, эсвэл интернетийн аюулгүй байдлын боломжуудыг тойрч байна. Бид албаны буюу хориглосон хэрэглээний ямар ч зөрчсөн аливаа холбогдох вэб хуудас нь таны хэрэглээг зогсоох эрхтэй.

БҮЛЭГ 13 - WARRANTIES-ийн тайлбар; ХАРИУЦЛАГЫН хязгаарлалт

Бид таны үйлчилгээг тасралтгүй, цаг тухайд нь, аюулгүй, алдаагүй ашиглах баталгаа өгөхгүй. Үйлчилгээг ашигласнаар олж болох үр дүн үнэн зөв, найдвартай байх болно гэдгийг бид баталгаажуулахгүй. Үйлчилгээг тодорхойгүй хугацаагаар хасаж эсвэл хүссэн үедээ танд мэдэгдэлгүйгээр цуцалж болно гэдгийг та хүлээн зөвшөөрч байна. Үйлчилгээг ашиглах, ашиглах боломжгүй байх нь таны эрсдэлд хамаарна гэдгийг та шууд хүлээн зөвшөөрч байна. Үйлчилгээгээр дамжуулан танд хүргэж буй бүх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг (бидний тодорхой хэлснээс бусад тохиолдолд) ямар ч тайлбар, баталгаа, ямар ч нөхцөлгүйгээр "таны ашиглах боломжтой" байдлаар хангадаг. , үүнд худалдах, борлуулах чанар, тодорхой зорилгод нийцэх, бат бөх чанар, нэр, зөрчилгүй байх зэрэг бүх далд баталгаа эсвэл нөхцөлүүд багтана. Ямар ч тохиолдолд Booster, манай захирлууд, албан тушаалтнууд, ажилчид, харьяа байгууллагууд, агентууд, гэрээт гүйцэтгэгчид, дадлагажигчид, ханган нийлүүлэгчид , үйлчилгээ үзүүлэгч эсвэл тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь ямар нэгэн гэмтэл, алдагдал, нэхэмжлэл, аливаа шууд, шууд бус, санамсаргүй, шийтгэл, онцгой, үр дагаварт учирсан хохирлыг хариуцах бөгөөд үүнд ямар ч хязгаарлалтгүйгээр алдагдсан ашиг, алдагдсан орлого, хадгаламжийн алдагдал, алдагдал орно. Таны аль нэг үйлчилгээ эсвэл үйлчилгээг ашиглан худалдан авсан аливаа бүтээгдэхүүнийг ашигласнаас үүдэн гэрээ, зөрчил (хайхрамжгүй байдал гэх мэт), хатуу хариуцлага болон бусад үндэслэлээс үл хамааран өгөгдөл, солих зардал эсвэл ижил төстэй хохирол. rvice, эсвэл таны үйлчилгээ эсвэл аливаа бүтээгдэхүүнийг ашиглахтай холбоотой аливаа зарга, үүнд аливаа агуулгын алдаа, дутагдал, эсхүл аливаа төрлийн алдагдал, гэмтэл зэрэг, гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй. үйлчилгээг ашиглах, эсвэл үйлчилгээгээр дамжуулан нийтэлсэн, дамжуулсан, эсвэл өөр хэлбэрээр ашиглах боломжтой контентыг (эсвэл бүтээгдэхүүн) ашиглах, хэдийгээр боломжийн талаар зөвлөсөн ч. Зарим муж улсууд эсвэл хууль тогтоомжид учирсан болон санамсаргүй хохирлын хариуцлагыг хасах буюу хязгаарлахыг зөвшөөрдөггүй тул ийм муж эсвэл харьяаллын дагуу бидний хариуцлага хуулиар зөвшөөрөгдсөн дээд хэмжээгээр хязгаарлагдана.

БҮЛЭГ 14 - ТОДОРХОЙЛОЛТ

Та Booster болон манай эцэг эх, охин компани, хараат компаниуд, түншүүд, албан тушаалтнууд, захирлууд, агентууд, гэрээт гүйцэтгэгчид, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид, үйлчилгээ үзүүлэгчид, туслан гүйцэтгэгчид, ханган нийлүүлэгчид, дадлагажигчид болон ажилчдыг ямар ч нэхэмжлэл, шаардлага, түүний дотор үндэслэлтэй өмгөөлөгчдөөс гэм хоргүйгээр нөхөн төлж, хамгаалж, хор хөнөөлгүй байлгахыг зөвшөөрч байна. Эдгээр Үйлчилгээний Нөхцөл, тэдгээрийн хавсаргасан баримт бичгийг зөрчсөн, эсхүл аливаа хууль тогтоомж, гуравдагч этгээдийн эрхийг зөрчсөний улмаас гуравдагч этгээдээс төлсөн хураамж.

Хэсэг 15 - Нийцэлгүй байдал

Үйлчилгээний эдгээр нэр томъёоны аль нэг заалт, хууль бус хүчин төгөлдөр бус буюу хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж тодорхойлсон тохиолдолд ийм заалт Гэсэн хэдий ч холбогдох хуулиар зөвшөөрөгдсөн бүрэн дүүрэн хэмжээнд хүчин төгөлдөр байх болно, мөн албадлагын бус хэсэг нь эдгээр нэр томъёоны чангаруулах хэрэгтэй гэж тооцно үйлчилгээ, ийм шийдвэр нь бусад үлдсэн заалтыг хүчин төгөлдөр болон хэрэгжих хөндөхгүй.

Хэсэг 16 - Дуусгавар болгох

Гэрээ цуцлагдахаас өмнө талуудын хүлээх үүрэг, хариуцлага нь энэхүү гэрээг бүх зорилгоор цуцалсны дараа ч хадгалагдана. Эдгээр үйлчилгээний нөхцөл нь та эсвэл бидний аль аль нь цуцлах хүртэл хүчинтэй байна. Та манай үйлчилгээг цаашид ашиглахыг хүсэхгүй байгаагаа мэдэгдэн, эсвэл манай сайтыг ашиглахаа болих үед эдгээр үйлчилгээний нөхцөлийг хэдийд ч цуцалж болно. Хэрэв та эдгээр Үйлчилгээний Нөхцөлүүдийн аль нэг нөхцөл, заалтыг дагаж мөрдөөгүй, эсхүл бид таныг биелүүлээгүй гэж сэжиглэж байгаа бол бид ямар ч үед мэдэгдэлгүйгээр энэ гэрээг цуцалж болох бөгөөд та төлөх ёстой бүх төлбөрийг хариуцах болно. дуусгавар болсон огноог багтаасан; ба/эсвэл үүний дагуу таныг манай үйлчилгээнд (эсвэл тэдгээрийн аль нэг хэсэгт) хандахаас татгалзаж болно.

БҮЛЭГ 17 - БҮРДҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ

Бид эдгээр үйлчилгээний нөхцөлийн аливаа эрх, заалтыг хэрэгжүүлээгүй эсвэл хэрэгжүүлээгүй нь ийм эрх, заалтаас татгалзсан гэсэн үг биш юм. Энэхүү Үйлчилгээний Нөхцөлүүд болон бидний энэ сайтад эсвэл Үйлчилгээтэй холбоотой нийтэлсэн аливаа бодлого, үйл ажиллагааны дүрэм нь та бид хоёрын хооронд байгуулсан гэрээ, ойлголцлыг бүхэлд нь бүрдүүлдэг бөгөөд таны үйлчилгээний ашиглалтыг зохицуулж, өмнөх болон үе үеийн гэрээ, харилцаа холбоо, саналыг орлоно. , та болон бидний хооронд амаар эсвэл бичгээр (Үйлчилгээний нөхцлийн өмнөх хувилбаруудыг оруулаад, гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй). Эдгээр үйлчилгээний нөхцөлийг тайлбарлахдаа тодорхойгүй байгаа зүйлийг боловсруулж буй талын эсрэг тайлбарлаж болохгүй.

ХЭСЭГ 18 - АЖИЛЛАГААНДУГААР БҮЛЭГ

Та энэ хуудсан дээр дуртай үедээ Үйлчилгээний Нөхцлийн хамгийн сүүлийн үеийн хувилбарыг үзэх боломжтой.
Бид эрх нь бидний цорын ганц үзэмжээр, шинэчлэх өөрчлөх эсвэл манай вэб хуудас руу шинэчлэл, өөрчлөлтийг зар байрлуулах замаар үйлчилгээний эдгээр нэр томъёоны ямар ч хэсгийг солих эзэмшинэ. Энэ өөрчлөлт нь үе үе манай вэб сайтад шалгаж нь таны үүрэг юм. Үйлчилгээний эдгээр нөхцлийг аливаа өөрчлөлтийн талаар илгээлтийн дараах манай вэб хуудас руу нэвтрэх эсвэл албаны буюу Таны үргэлжлүүлэн ашиглах нь эдгээр өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрөх болж байна.

БҮЛЭГ 19 Би гааль, татвар ногдуулах уу?

Манай сайтад үзүүлсэн үнэ нь ам.доллараар татвараас чөлөөлөгддөг тул та захиалгаа хүлээн авсны дараа татвар, хураамжийг төлөх үүрэгтэй. Импортын татвар, хураамж болон холбогдох гаалийн хураамжийг таны захиалгыг орон нутгийн гаалийн газраас тогтоодог эцсийн цэгт хүргэсний дараа ногдуулах боломжтой. Эдгээр төлбөр, татварыг төлөх нь таны үүрэг бөгөөд бид хариуцахгүй. Танай улсын гаалийн газраас саатал гарсан тохиолдолд бид хариуцлага хүлээхгүй. Төлбөрийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл харьяа гаалийн газартай холбогдоно уу.

БҮЛЭГ 20 - ХОЛБОО БАРИХ МЭДЭЭ

Үйлчилгээний нөхцлийн талаархи асуултуудыг бидэнд илгээнэ үү service@boosterss.com